Copyright © 2019 by FORMA Kuberski sp.z o.o.  All right reserved.

lokalizacja

Inwestor

powierzchnia użytkowa

projekt

status

www inwestycji

 

Park Chopina - zespół budynków mieszkaniowych w Mysłowicach

 

Mysłoiwice

NEXX Developer

2013

zrealizowane

parkchopina.pl