Katowice

TDJ Estate Invest

14 826 m²

2017

budowa

bardowskiego1.pl

 

Bardowskiego 1 - zespół budynków mieszkaniowych w Katowicach

 

lokalizacja

Inwestor

powierzchnia użytkowa

projekt

status

www inwestycji

 

Copyright © 2019 by FORMA S.C. All right reserved.